مرکز پخش بلبرینگ امیدوار
فروشگاه الکترونیکی

بلبرینگ چیست؟

آیا تا به حال این نکته توجه شما را به خود جلب کرده است که چرا بعضی وسایل مکانیکی مانند چرخ های اسکیت یا موتور الکترونیکی به راحتی و به نرمی حرکت می کنند؟ پاسخ این سوال را باید در ماشینی به نام بلبرینگ یافت.

بلبرینگ در بسیاری از وسایل اطراف ما دیده می شود. اگر بلبرینگ در وسایل مکانیکی ما موجود نباشد، آنگاه مجبور به تعویض مداوم قطعاتی هستیم که در معرض پدیده ی اصطکاک قرار دارند. با خواندن این مقاله که توسط مهندسین مجرب مرکز پخش بلبرینگ امیدوار تهیه شده است، با بلبرینگ و انواع آن آشنا خواهید شد.

1.اصول حاکم بر بلبرینگ:

ایده ی موجود در بلبرینگ بسیار ساده است. به گردش در آوردن اجسام ساده تر از ساویدن آن ها بر یکدیگر می باشد. به عنوان مثال چرخ های اتومبیل شما به سان بلبرینگ های بزرگی هستند. اگر به جای چرخ اتومبیل شما چیزی مانند چوب اسکی داشت آنگاه به حرکت درآوردن آن بسیار دشوارتر بود. دلیل آن این است که وقتی از اجسامی مانند چوب اسکی به جای چرخ برای اتومبیل استفاده کنید آنگاه نیروی اصطکاک قویی در جهت عکس حرکت اتومبیل برآن وارد می شود، لذا حرکت اتومبیل به کندی صورت خواهد گرفت. ولیکن اگر دو سطحی که با یکدیگر در تماس هستند برروی هم گردش نمایند آنگاه اصطکاک به حداقل خود می رسد

در شکل بالا نمایی از یک بلبرینگ ساده شبیه بلرینگ مورد استفاده در کفشهای اسکیت را مشاهده می نمایید. بلبرینگ با دارا بودن ساچمه هایی گرد و سطوح صیغلی اصطکاک را به حدلقل خود می رساند. این ساچمه ها بار کاری را تحمل کرده و سبب می¬شوند تا وسیله به راحتی حرکت کند.

2. بار وارد شده بر بلبرینگ:

به طور کلی بار وارد شده بر بلبرینگ ها را به دو دسته ی radial و thrust دسته بندی می کنند. بسته به موقعیت و شرایطی که بلبرینگ مورد استفاده قرار می گیرد یکی از این دو بار ویا هردو بار بر آن وارد می شوند.

در شکل زیر نوع بار وارد شده بر بلبرینگ زرد رنگ از نوع radial می باشد.

فشار وارد بر بلبرینگ

بار وارد شده بر بیشتر بلبرینگ های مورد استفاده در موتورهای الکترونیکی از این نوع می باشد.

نوع دیگر بار که thrust نام دارد ، فشار خود را بر ناحیه ی اتصال دو قرقره اعمال می نماید. در شکل زیر این نوع فشار به خوبی نمایش داده شده است.

فشار وارد بر بلبرینگ

همچنین در شرایطی هردونوع فشار ذکر شده بر بلبرینگ وارد می¬شود که در شکل زیر شمایی از این نوع فشار نمایش داده شده است.

فشار وارد بر بلبرینگ

بر بلبرینگ چرخ خودروی شما هردونوع فشار مانند شکل بالا وارد می شود.

صفحه ی بعد